Adopsjon/Andel av sau og storfe.

Dalmantiner lam 003Vi tilbyr adopsjon/Andel av sau og storfe.

Hvorfor? Så du kan bli kjent med din egen sau/storfe og følge den igjennom en sesong. Og få være med på høydepunkter som f.eks lamming og sanking.

Du vil få info/oppdateringer om ”ditt” dyr og få mulighet til å kjøpe sau og storfe produkter til redusert pris.

Og ikke minst, du veit hvor mat du spiser kommer fra og har sett hva den har spist.

Dyr som går på beite og spiser gress får en helt annen kvalitet og innhold av omega 3

Dyr som beiter beiteplantene i alpine og nordiske strøk har et mer gunstig innhold av sunne fettsyrer som omega-3, enn kraftfôr som i hovedsak er basert på korn.

http://forskning.no/mat-husdyr-landbruk/2010/03/arktisk-lam-naturligvis

Og sist men ikke minst så er du med på å støtte ”små” skala landbruk og forhold til industrilandbruk og du er med på å bevarer kulturlandskapet så ikke Norge gror igjen med kratt.

2 thoughts on “Adopsjon/Andel av sau og storfe.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *